uploads/demo/bg-community.jpg

Tin tức

Tin tức sự kiện & ưu đãi

HRC ACADEMY THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CÁC TÂN CỬ NHÂN ULSA

HRC ACADEMY THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CÁC TÂN CỬ NHÂN ULSA

18/07/2023

92 người xem

Ngày 14/7/2023, Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Quản trị HRC (HRC Academy) đã tới tham dự lễ tốt nghiệp, chúc mừng các Tân cử nhân ngành Quản trị nhân lực...