uploads/demo/banner-about.jpg

Khóa đào tạo - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HƠP K35

Khóa đào tạo - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HƠP K35

03/06/2024

633 người xem

0/5 trong 0 lượt đánh giá

Giới thiệu khóa học

Mới bước vào nghề nhân sự và chưa có nền tảng kiến thức

Mới bước vào nghề nhân sự và chưa có nền tảng kiến thức

Không thành thạo soạn thảo văn bản, giấy tờ, công văn, quyết định, thông báo…
Chưa biết quy trình, phương pháp thực hiện quản lí hồ sơ, văn thư lưu trữ sao cho hiệu quả, khoa học
Chưa biết cách quản trị tài sản – tối ưu nguồn lực, Mua sắm, cấp phát & xây dựng định mức hành chính

Không thành thạo soạn thảo văn bản, giấy tờ, công văn, quyết định, thông báo… Chưa biết quy trình, phương pháp thực hiện quản lí hồ sơ, văn thư lưu trữ sao cho hiệu quả, khoa học Chưa biết cách quản trị tài sản – tối ưu nguồn lực, Mua sắm, cấp phát & xây dựng định mức hành chính

Chưa biết tổng quan và phương pháp tính thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chưa biết tổng quan và phương pháp tính thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Chưa nắm được công tác bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp: tổng quan BHXH trong doanh nghiệp, tối ưu các khoản phải đóng, thủ tục đối chiếu tăng, giảm, điều chỉnh, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, sổ thẻ

Chưa nắm được công tác bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp: tổng quan BHXH trong doanh nghiệp, tối ưu các khoản phải đóng, thủ tục đối chiếu tăng, giảm, điều chỉnh, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, sổ thẻ

Chưa biết xây dựng, thiết kế bảng chấm công, bảng lương logic, tự động và tối ưu

Chưa biết xây dựng, thiết kế bảng chấm công, bảng lương logic, tự động và tối ưu

Khóa đào tạo - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HƠP K35

Khóa học dành cho ai

01.

Các anh chị đang phụ trách mảng hành chính nhân sự tổng hợp có nhu cầu học để làm việc khoa học, chấm dứt tự mày mò, tự tin làm đúng theo tiêu chuẩn công việc

02.

Các nhân viên khác ngành muốn chuyển nghề Hành chính nhân sự

03.

Các anh chị trưởng nhóm cần hệ thống, cập nhật các tiêu chuẩn, phương pháp làm việc mới trong các mảng công việc tổ chức hành chính để hướng dẫn nhân viên của mình làm đúng

Bạn nhận được gì từ khóa học

01.

Hệ thống hóa công việc Hành chính nhân sự một cách bài bản, thực chiến

02.

Thực hành từng bước hướng dẫn giúp bạn tự tin nắm chắc tất cả các nghiệp vụ để trở thành chuyên viên Hành chính nhân sự thực thụ

03.

Kiến thức từ cơ bản đến nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tất cả mọi sinh viên, người học trái ngành hay các nhân viên C&B muốn nâng cao, trau dồi kinh nghiệm thực hành

04.

Biểu mẫu, công cụ đầy đủ có thể vận dụng ngay

05.

Thành thạo nghiệp vụ - tự tin giải quyết công việc nhanh chóng là kết quả mà mỗi học viên của HRC Academy đều đạt được sau khi kết thúc khóa học

06.

Ghi điểm trong mắt Sếp, giúp con đường sự nghiệp thăng tiến hơn, đồng nghiệp coi trọng và tăng thu nhập

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1
Tổng quan về công tác Hành chính - Nhân sự tại Doanh nghiệp

-  Hành chính và các phạm trù công việc của Hành chính (lễ tân, mua sắm, quản trị tài sản ...)

-  Nhân sự và các phạm trù công việc của Nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động...)

-  9 bí quyết để làm tốt công tác Hành chính - Nhân sự và Định hướng phát triển nghề Hành chính-Nhân sự

-  Tổng quan hệ thống tiền lương, Quy chế tiền lương.

Chuyên đề 2
Quản lí hồ sơ, văn thư lưu trữ

-  Vai trò của Quản lí hồ sơ, văn thư lưu trữ tại doanh nghiệp và Nguyên tắc quản lý hồ sơ, lưu trữ văn thư

-  Quy trình, phương pháp thực hiện quản lí hồ sơ, văn thư lưu trữ (Lưu trữ, phần cứng, phần mềm)

-  Phương pháp/cách thức quản lí hồ sơ nhân sự và hồ sơ, tài liệu của Doanh nghiệp

+  Kĩ năng soạn thảo văn bản, giấy tờ: Công văn, quyết định, thông báo, tờ trình…

-  Các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ phòng Hành chính nhân sự thường dùng và nguyên tắc, kỹ thuật soạn thảo

-  Thực hành soạn thảo các văn bản: Thông báo/công văn/tờ trình…, các loại quyết định nhân sự (tiếp nhận nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tăng lương, điều chuyển...)

+  Quản lí tài sản, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm cho Doanh nghiệp

-  Tổng quan về tài sản, thiết bị vật tư, văn phòng phẩm cho Doanh nghiệp và cách quản trị tài sản - tối ưu nguồn lực hữu hình cho doanh nghiệp (mua sắm, cấp phát, quản lí tài sản...)

-  Xây dựng định mức hành chính - tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Tổ chức và quản lý công tác mua sắm, cấp phát.

Chuyên đề 3
Truyền thông nội bộ và cách triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ

-  Truyền thông nội bộ là gì và vai trò của truyền thông nội bộ trong Doanh nghiệp

-  Hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện nội bộ.

-  Cách thức/phương pháp truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Chuyên đề 4
Tuyển dụng nhân sự - Phương pháp/Cách thức

-  Xu hướng tuyển dụng hiện đại và Tư duy Marketing trong tuyển dụng

-  Giới thiệu Quy trình tuyển dụng tại các Doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng quy trình tuyển dụng.

-  Phương pháp lập kế hoạch tuyển dụng

-  Xây dựng chân dung ứng viên

-  Hướng dẫn tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, tạo content tuyển dụng và quảng bá tin tuyển dụng hiệu quả"

-  Thiết lập báo cáo công tác tuyển dụng

-  Thực hành kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên trong và sau buổi phỏng vấn

Chuyên đề 5
Đào tạo - Phát triển nhân sự

-  Đào tạo - Phát triển nhân sự là gì và vai trò của Đào tạo-Phát triển trong Doanh nghiệp

-  Các hình thức đào tạo (đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn, kĩ năng, đào tạo thực hành tại chỗ...)

-  Hướng dẫn tiếp đón nhân sự mới và hỗ trợ quá trình thử việc

-  Hướng dẫn soạn thảo các chương trình, nội dung đào tạo

-  Kỹ năng Thuyết trình, huấn luyện cơ bản

Chuyên đề 6
Pháp luật lao động liên quan đến Hợp đồng lao động

-  Xác định mối quan hệ dân sự hay mối quan hệ lao động

-  Quy định, thực tiễn pháp lý về

-  Hợp đồng học nghề, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ, giao khoán

-  Quy định, thực tiễn pháp lý hợp đồng thử việc

-  Hợp đồng lao động

Chuyên đề 7
Pháp luật lao động liên quan đến tiền lương

Phát sinh quan hệ lao động

-  Một số thỏa thuận quá trình làm việc và pháp lý thỏa thuận

-  Tiền lương và các vấn đề pháp lý liên quan về lao động, BHXH

-  Những tranh chấp pháp lý về BHXH giữa Người lao động và Người sử dụng lao động

-  Chấm dứt hợp đồng và những nội dung đặc biệt cần lưu ý

Chuyên đề 8
Công tác BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp

-  Tổng quan về BHXH trong doanh nghiệp

-  Một số nội dung Luật BHXH cần lưu ý

-  Tối ưu hóa các khoản phải đóng BHXH

-  Thủ tục đối chiếu tăng, giảm BHXH hàng tháng (

-  Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN; Gia hạn thẻ BHYT; Điều chỉnh lương đóng BHXH, BHYT, BHTN...)

Chuyên đề 9
Công tác BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp

-  Hướng dẫn thanh toán các chế độ (trợ cấp ốm đau, thai sản, lao động nam nghỉ khi vợ sinh con, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tử tuất...)

-  Hướng dẫn các thủ tục và hồ sơ BHXH và thẻ BHYT, sử dụng app VssID (Chốt sổ BHXH, cấp lại thẻ BHYT, điều chỉnh nơi KCB, điều chỉnh số sổ BHXH do sai thông tin...)

Chuyên đề 10
Tổng quan và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

-  Đăng ký mã số thuế, mã số người phụ thuộc, phương pháp tính thuế, báo cáo thuế tháng/ quý

Chuyên đề 11
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-  Phương pháp tính quyết toán thuế cho người Việt Nam và người Nước ngoài, báo cáo quyết toán thuế

Chuyên đề 12
Xây dựng hệ thống chấm công & cấu trúc bảng tính lương, thiết kế bảng tính lương

-  Giới thiệu các quy ước chấm công, các nội dung cơ bản của một bảng tính lương

-  Thực hành xây dựng hệ thống bảng chấm công

-  Thực hành xây dựng cấu trúc bảng tính lương, thiết kế bảng tính lương

Chuyên đề 13
Thực hành các hàm Excel thông dụng trong chấm công, bảng lương

-  Hướng dẫn thực hành các công thức excel thường dùng để trong nghiệp vụ tính lương (VLOOKUP, IFERROR, IF, SUBTOTAL, SUMIF, COUNT, ...)

-  Vận dụng các công thức, công cụ excel trong xử lí bảng chấm công thủ công, trích xuất dữ liệu từ phần mềm chấm công, bảng tính lương

Chuyên đề 14
Thực hành báo cáo lương, in trộn, gửi phiếu lương, thủ thuật khác trong nghiệp vụ Excel tiền lương

-  Thực hành các báo cáo tiền lương, Pivot table, Báo cáo lương

-  Hướng dẫn in trôn, gửi phiếu lương hàng loạt qua email, vẽ biểu đồ

-  Hệ thống hóa các công cụ, thủ thuật khác của Excel trong nghiệp vụ tiền lương

thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

( 0 )

 • 04/2022- nay: Head of HR - Krystal - Kyber Group (Singapore)
 • 04/2015 - 04/2022: Trưởng phòng Nhân sự - Outcubator Vietnam (USA)
 • 06/2009 - 04/2015: Chuyên viên Kế hoạch Nhân sự & Chuyên viên Chế độ phúc lợi - Panasonic Việt Nam (Nhật Bản)
Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

( 0 )

Phụ trách hệ thống, chính sách và phúc lợi - Công ty CP Glexhomes (hodding)- Tập đoàn Geleximco

Trưởng phòng Nhân sự đơn vị thành viên, Trưởng nhóm KSNS - Tập đoàn TMS (hodding)

Quyền trưởng phòng HCNS - Công ty TNHH SHC

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Nguyễn Quỳnh Lâm

Nguyễn Quỳnh Lâm

Giảng viên

( 0 )

 • Phụ trách C&B tại 03 công ty: Công ty CP Hoàng hải hàng không Con Cá Heo, Cty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, Công ty TNHH giải pháp tư vấn Con Ong
 • Trưởng phòng nhân sự: Công ty TNHH Bibabo
 • Trưởng phòng Hành chính nhân sự: Công ty TNHH Hoàng Sơn
 • Phụ trách nhân sự: Công ty CP Kỹ thuật dịch vụ Thành Công - Gần 300 người - Tập đoàn Thành Công 
Trần Ngọc Tiệp

Trần Ngọc Tiệp

Giảng viên

( 0 )

- Anh Trần Ngọc Tiệp hiện đang phụ trách "Trưởng phòng đào tạo" tại HRC ACADEMY

- Tham gia đào tạo Inhouse, Tư vấn Quản trị nhân sự tại một số đơn vị: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), NTQ Solution, Tập đoàn Tài Tâm, Ginnovation, TLG, SUNJIN,,..

Đánh giá khóa học

0/5

Đánh giá trung bình

 • 5

  0%

  0 đánh giá

 • 4

  0%

  0 đánh giá

 • 3

  0%

  0 đánh giá

 • 2

  0%

  0 đánh giá

 • 1

  0%

  0 đánh giá

Chưa có bài đánh giá.

Đánh giá và bình luận

Hỏi đáp

Khóa đào tạo - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HƠP K35

Khóa đào tạo - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HƠP K35

Đăng ký ngay

Thông tin khóa học

 • icon

  Hình thức: Học trực tuyến

 • icon

  14 buổi học

 • icon

  Ngày khai giảng 22/07/2024

học phí: 4,500,000 đ

Ưu đãi đặc biệt:

3,500,000 đ