Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên - Chuyên viên tại HRC Academy

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm giảng dạy: 14 năm

Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự Krystal - Kyber Group (Singapore)

Số điện thoại:

Email:

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

  • 04/2022- nay: Head of HR - Krystal - Kyber Group (Singapore)
  • 04/2015 - 04/2022: Trưởng phòng Nhân sự - Outcubator Vietnam (USA)
  • 06/2009 - 04/2015: Chuyên viên Kế hoạch Nhân sự & Chuyên viên Chế độ phúc lợi - Panasonic Việt Nam (Nhật Bản)