Trần Ngọc Tiệp

Giảng viên tại HRC Academy

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trần Ngọc Tiệp

Năm sinh:

Giới tính:

Số điện thoại:

Email:

Số khóa học

1

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

- Anh Trần Ngọc Tiệp hiện đang phụ trách "Trưởng phòng đào tạo" tại HRC ACADEMY

- Tham gia đào tạo Inhouse, Tư vấn Quản trị nhân sự tại một số đơn vị: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), NTQ Solution, Tập đoàn Tài Tâm, Ginnovation, TLG, SUNJIN,,..

Zalo tư vấn Gọi: 0917 517 698 (Tư vấn viên)