uploads/demo/banner-about.jpg

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

25/03/2024

4396 người xem

0/5 trong 0 lượt đánh giá

Giới thiệu khóa học

Doanh nghiệp anh/chị có đang

Doanh nghiệp anh/chị có đang "đau đầu" về công tác Quản trị nhân sự?

Làm thế nào để có thể quản trị nhân sự tốt nhân sự tại doanh nghiệp anh/chị?

Làm thế nào để có thể quản trị nhân sự tốt nhân sự tại doanh nghiệp anh/chị?

Hệ thống hóa công việc nhân sự tại doanh nghiệp bao gồm những gì?

Hệ thống hóa công việc nhân sự tại doanh nghiệp bao gồm những gì?

Làm như thế nào để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân nhiệm của mỗi phòng ban, vị trí?

Làm như thế nào để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân nhiệm của mỗi phòng ban, vị trí?

Thiết kế mô tả công việc và kết quả đầu ra của mỗi nhiệm vụ rõ ràng, sát với tình hình doanh nghiệp?

Thiết kế mô tả công việc và kết quả đầu ra của mỗi nhiệm vụ rõ ràng, sát với tình hình doanh nghiệp?

Làm như thế nào để tuyển được người phù hợp với doanh nghiệp?

Làm như thế nào để tuyển được người phù hợp với doanh nghiệp?

Có cần đào tạo nhân viên hay không và cách thức thực hiện ra sao cho hiệu quả, tối ưu?

Có cần đào tạo nhân viên hay không và cách thức thực hiện ra sao cho hiệu quả, tối ưu?

Làm như thế nào có thể hệ thống được quy trình làm việc và quản lí hồ sơ, lưu trữ thông tin của các vị trí, phòng ban, công ty chuẩn hóa?

Làm như thế nào có thể hệ thống được quy trình làm việc và quản lí hồ sơ, lưu trữ thông tin của các vị trí, phòng ban, công ty chuẩn hóa?

Vận dụng văn bản pháp luật vào trong quan hệ lao động (hệ thống các văn bản pháp luật, vận dụng phù hợp loại hợp đồng, xử lí tranh chấp, chấm dứt hợp đồng)?

Vận dụng văn bản pháp luật vào trong quan hệ lao động (hệ thống các văn bản pháp luật, vận dụng phù hợp loại hợp đồng, xử lí tranh chấp, chấm dứt hợp đồng)?

Để giữ chân người lao động thì chỉ tiền lương có đủ hay không? Ngoài ra, còn cần các yếu tố nào khác?

Để giữ chân người lao động thì chỉ tiền lương có đủ hay không? Ngoài ra, còn cần các yếu tố nào khác?

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, chính sách phúc lợi, lộ trình công danh như thế nào?

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, chính sách phúc lợi, lộ trình công danh như thế nào?

Cấu trúc lương chi trả cho người lao động sao cho phù hợp và khuyến khích, tạo động lực phát triển?

Cấu trúc lương chi trả cho người lao động sao cho phù hợp và khuyến khích, tạo động lực phát triển?

Làm thế nào để đo lường, đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên?

Làm thế nào để đo lường, đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên?

Làm thế nào để hút & giữ chân nhân sự giỏi cho doanh nghiệp?

Làm thế nào để hút & giữ chân nhân sự giỏi cho doanh nghiệp?

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa học dành cho ai

01.

Các anh chị học viên đang là HR có nhu cầu cấu trúc lại tư duy; triển khai nhiệm vụ nhân sự hệ thống, bài bản và đa chiều để có giải pháp hiệu quả- Set up, tái tổ chức từng phần nhỏ, phụ trách phòng Nhân sự; vận dụng mô hình quản trị hiện đại đang là từ khóa “hot”: BSC, KPIs, mô hình quản trị mục tiêu OKR; xây dựng từ điển năng lực hay xây dựng thang bảng lương và quy chế tiền lương

02.

Các anh chị học viên mới nhập môn nghề nhân sự chuyên nghiệp, phương thức quản lý lao động hiện đại và khoa học

03.

Nhân viên, chuyên viên nhân sự định hướng vị trí Trưởng phòng Nhân sự

04.

Các Teamleader Nhân sự muốn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự hệ thống từ trên xuống dưới, làm nhân sự bài bản, chủ động; chấm dứt mày mò theo kinh nghiệm

05.

Các HRM chuyển ngành khác sang, cần tái cấu trúc, chuyển đổi mindset

06.

Các Quản lý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về tái cấu trúc bộ phận Tổ chức Nhân sự nhằm chuyển mình với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới

Bạn nhận được gì từ khóa học

01.

Set up phòng nhân sự bài bản full chức năng, nhiệm vụ và xây dựng các văn bản quản lý (mô tả công việc, quy trình, KPIs nhân sự)

02.

Tuyển dụng nhân sự: Xây dựng quy trình >> thiết lập kênh tuyển dụng >> tạo database ứng viên >> sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn >> đánh giá ứng viên, báo cáo tuyển dụng

03.

Đào tạo: Xây dựng quy trình, quy chế đào tạo; Xây dựng chương trình, lộ trình, nội dung đào tạo; đánh giá hiệu quả (học tập, hành vi, tác động)

04.

Đánh giá: Làm quen và thực hành phối hợp 2 phương pháp đánh giá: Thông qua hiệu quả công việc (KPIs) và đánh giá năng lực nhân sự

05.

Tiền lương: Xây dựng Quy chế tiền lương, hệ thống thang bảng lương- Thiết lập Quy trình tính toán, chi trả thu nhập và cấu trúc bảng thanh toán tiền lương

06.

Xây dựng bảng lương, chi trả tiền lương theo vị trí làm việc: Đánh giá mức độ đóng góp, so sánh giá trị của vị trí làm việc vào công ty để trả lương theo chức danh, thang/bậc

07.

Quan hệ lao động: Soạn thảo hợp đồng lao động chuẩn, đúng luật- Xử lý tranh chấp lao động để kiểm soát rủi ro, hài hòa lợi ích hai bên- Hệ thống hóa các kiến thức và văn bản pháp luật Lao động, luật liên quan

08.

Quản lý công tác nhân sự theo tiêu chuẩn ISO

09.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ Văn hóa hiệu quả: Các bước xây dựng Văn hóa doanh nghiệp từ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và điều chỉnh hành vi người lao động

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1
Tổng Quan Về Quản Trị Nhân Sự (QTNS) Và Định Hướng Nghề Nhân Sự

- QTNS là gì? Vai trò của

- QTNS trong Doanh nghiệp

- Phương pháp xây dựng phòng Nhân sự và các công cụ quản lý (Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Quy trình, các chỉ số KPI của phòng Nhân sự)

- Nghề Nhân sự - Tiêu chuẩn, năng lực và Định hướng nghề nghiệp

Chuyên đề 2
Tuyển Dụng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

- Xây dựng quy trình tuyển dụng và thiết lập kênh tuyển dụng, data base ứng viên

- Hướng dẫn viết content tuyển dụng và các kỹ thuật phỏng vấn

- Hướng dẫn sàng lọc hồ sơ, đọc CV

- Hướng dẫn đánh giá ứng viên, công tác báo cáo tuyển dụng

Chuyên đề 3
Đào Tạo Phát Triển Nhân Sự

- Cách thức, phương pháp xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ

- Xây dựng Quy chế, Quy trình đào tạo

- Hướng dẫn thiết kế Chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo Đo lường, đánh giá hiệu quả đào tạo

Chuyên đề 4
Đánh Giá Nhân Sự - Phương Pháp Và Cách Thức

- Tổng quan về công tác đánh giá nhân sự tại

- Doanh nghiệp Thực hành xây dựng và phương pháp/cách thức đánh giá nhân sự dựa trên kết quả/ hiệu quả (KPI)

- Thực hành xây dựng và phương pháp/cách thức đánh giá nhân sự dựa trên năng lực (khung năng lực)

- Rà soát, soát xét, phản biện và chữa bài tập thực hành

Chuyên đề 5
Tổng Quan Về Tiền Lương Và Cách Thức Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tính Lương

- Tổng quan về Tiền lương và hệ thống đãi ngộ

- Cách thức, phương pháp xây dựng Quy chế lương hệ thống thang bảng lương và hệ thống đãi ngộ

- Thực hành hướng dẫn thiết lập Quy trình thanh toán lương

- Thực hành thiết lập database nhân sự và xây dựng Cấu trúc bảng tính lương

Chuyên đề 6
Thiết Kế Thang Bảng Lương Theo Phương Pháp Đánh Giá Giá Trị Công Việc

- Thực hành xây dựng các tiêu chí Đánh giá giá trị công việc

- Thực hành tổ chức Đánh giá giá trị công việc

- Thực hành xây dựng Thang bảng lương theo Đánh giá giá trị công việc

Chuyên đề 7 + 8
Pháp Luật Lao Động Với Công Tác Quản Trị Nhân Sự

- Tổng quát các vấn đề về Pháp luật cần quan tâm trong công tác

- Quản trị nhân sự Hướng dẫn thủ tục kí kết Hợp học việc, thử việc, Hợp đồng lao động Hướng dẫn xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động

- Hướng dẫn thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động

- Quy trình, cách thức, phương pháp và các điểm cần lưu ý khi xử lí kỉ luật, chấm dứt Hợp đồng lao động

- Cập nhật Hệ thống văn bản Pháp luật lao động đang có hiệu lực

Chuyên đề 9
Xây Dựng Và Quản Lý Hệ Thống Tài Liệu Quản Trị Nhân Sự Theo Tiêu Chuẩn ISO

- Hướng dẫn soạn thảo tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

- Hướng dẫn quản lý/lưu trữ hồ sơ/tài liệu doanh nghiệp và quản lý hồ sơ nhân sự theo tiêu chuẩn ISO

Chuyên đề 10
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Truyền Thông Nội Bộ

- Hướng dẫn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

- Cách thức/Phương pháp Xây dựng và triển khai hoạt động Truyền thông nội bộ

thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

( 0 )

 • 04/2022- nay: Head of HR - Krystal - Kyber Group (Singapore)
 • 04/2015 - 04/2022: Trưởng phòng Nhân sự - Outcubator Vietnam (USA)
 • 06/2009 - 04/2015: Chuyên viên Kế hoạch Nhân sự & Chuyên viên Chế độ phúc lợi - Panasonic Việt Nam (Nhật Bản)
Ngô Thị Hồng Nhung

Ngô Thị Hồng Nhung

Giảng viên

( 0 )

Nguyễn Quỳnh Lâm

Nguyễn Quỳnh Lâm

Giảng viên

( 0 )

 • Phụ trách C&B tại 03 công ty: Công ty CP Hoàng hải hàng không Con Cá Heo, Cty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, Công ty TNHH giải pháp tư vấn Con Ong
 • Trưởng phòng nhân sự: Công ty TNHH Bibabo
 • Trưởng phòng Hành chính nhân sự: Công ty TNHH Hoàng Sơn
 • Phụ trách nhân sự: Công ty CP Kỹ thuật dịch vụ Thành Công - Gần 300 người - Tập đoàn Thành Công 

Đánh giá khóa học

0/5

Đánh giá trung bình

 • 5

  0%

  0 đánh giá

 • 4

  0%

  0 đánh giá

 • 3

  0%

  0 đánh giá

 • 2

  0%

  0 đánh giá

 • 1

  0%

  0 đánh giá

Chưa có bài đánh giá.

Đánh giá và bình luận

Hỏi đáp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Đăng ký ngay

Thông tin khóa học

 • icon

  Hình thức: Học trực tuyến

 • icon

  10 buổi học

ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
học phí: 4,000,000 đ

Ưu đãi đặc biệt:

2,750,000 đ

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Zalo tư vấn Gọi: 0917 517 698 (Tư vấn viên)