uploads/demo/banner-about.jpg

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

25/03/2024

5719 người xem

0/5 trong 0 lượt đánh giá

Giới thiệu khóa học

Doanh nghiệp anh/chị có đang

Doanh nghiệp anh/chị có đang "đau đầu" về công tác Quản trị nhân sự?

Làm thế nào để có thể quản trị nhân sự tốt nhân sự tại doanh nghiệp anh/chị?

Làm thế nào để có thể quản trị nhân sự tốt nhân sự tại doanh nghiệp anh/chị?

Hệ thống hóa công việc nhân sự tại doanh nghiệp bao gồm những gì?

Hệ thống hóa công việc nhân sự tại doanh nghiệp bao gồm những gì?

Làm như thế nào để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân nhiệm của mỗi phòng ban, vị trí?

Làm như thế nào để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân nhiệm của mỗi phòng ban, vị trí?

Thiết kế mô tả công việc và kết quả đầu ra của mỗi nhiệm vụ rõ ràng, sát với tình hình doanh nghiệp?

Thiết kế mô tả công việc và kết quả đầu ra của mỗi nhiệm vụ rõ ràng, sát với tình hình doanh nghiệp?

Làm như thế nào để tuyển được người phù hợp với doanh nghiệp?

Làm như thế nào để tuyển được người phù hợp với doanh nghiệp?

Có cần đào tạo nhân viên hay không và cách thức thực hiện ra sao cho hiệu quả, tối ưu?

Có cần đào tạo nhân viên hay không và cách thức thực hiện ra sao cho hiệu quả, tối ưu?

Làm như thế nào có thể hệ thống được quy trình làm việc và quản lí hồ sơ, lưu trữ thông tin của các vị trí, phòng ban, công ty chuẩn hóa?

Làm như thế nào có thể hệ thống được quy trình làm việc và quản lí hồ sơ, lưu trữ thông tin của các vị trí, phòng ban, công ty chuẩn hóa?

Vận dụng văn bản pháp luật vào trong quan hệ lao động (hệ thống các văn bản pháp luật, vận dụng phù hợp loại hợp đồng, xử lí tranh chấp, chấm dứt hợp đồng)?

Vận dụng văn bản pháp luật vào trong quan hệ lao động (hệ thống các văn bản pháp luật, vận dụng phù hợp loại hợp đồng, xử lí tranh chấp, chấm dứt hợp đồng)?

Để giữ chân người lao động thì chỉ tiền lương có đủ hay không? Ngoài ra, còn cần các yếu tố nào khác?

Để giữ chân người lao động thì chỉ tiền lương có đủ hay không? Ngoài ra, còn cần các yếu tố nào khác?

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, chính sách phúc lợi, lộ trình công danh như thế nào?

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, chính sách phúc lợi, lộ trình công danh như thế nào?

Cấu trúc lương chi trả cho người lao động sao cho phù hợp và khuyến khích, tạo động lực phát triển?

Cấu trúc lương chi trả cho người lao động sao cho phù hợp và khuyến khích, tạo động lực phát triển?

Làm thế nào để đo lường, đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên?

Làm thế nào để đo lường, đánh giá được hiệu quả công việc của nhân viên?

Làm thế nào để hút & giữ chân nhân sự giỏi cho doanh nghiệp?

Làm thế nào để hút & giữ chân nhân sự giỏi cho doanh nghiệp?

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa học dành cho ai

01

Các anh chị học viên mới nhập môn nghề nhân sự chuyên nghiệp, phương thức quản lý lao động hiện đại và khoa học

02.

Nhân viên, chuyên viên nhân sự định hướng vị trí Trưởng phòng Nhân sự

03.

Các Teamleader Nhân sự muốn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự hệ thống từ trên xuống dưới, làm nhân sự bài bản, chủ động; chấm dứt mày mò theo kinh nghiệm

04.

Các HRM chuyển ngành khác sang, cần tái cấu trúc, chuyển đổi mindset

Bạn nhận được gì từ khóa học

01.

xây dựng phòng Nhân sự và các công cụ quản lý Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Quy trình, các chỉ số KPI của phòng Nhân sự

02.

Tuyển dụng nhân sự: Xây dựng quy trình >> thiết lập kênh tuyển dụng >> tạo database ứng viên >> sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn >> đánh giá ứng viên, báo cáo tuyển dụng

03.

Đào tạo: Xây dựng quy trình, quy chế đào tạo; Xây dựng chương trình, lộ trình, nội dung đào tạo; đánh giá hiệu quả (học tập, hành vi, tác động)

04.

Đánh giá: Làm quen và thực hành phối hợp 2 phương pháp đánh giá: Thông qua hiệu quả công việc (KPIs) và đánh giá năng lực nhân sự

05.

các phương pháp, cách thức xây dựng Quy chế tiền lương và lựa chọn tiêu chí đánh giá giá trị công việc phù hợp với doanh nghiệp

06.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ Văn hóa hiệu quả: Các bước xây dựng Văn hóa doanh nghiệp từ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và điều chỉnh hành vi người lao động

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1
Quản trị Nhân sự hiện đại và vai trò của chức năng Quản trị nhân sự trong Doanh nghiệp

- Tiêu chuẩn, năng lực và Định hướng nghề nhân sự

- Phương pháp xây dựng phòng Nhân sự và các công cụ quản lý (Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Quy trình, các chỉ số KPI của phòng Nhân sự)

- Hướng dẫn quản lý/lưu trữ hồ sơ/tài liệu của Doanh nghiệp và Hồ sơ của phòng nhân sự theo tiêu chuẩn ISO, 5S

- Hướng dẫn cách ứng dụng AI (Gemini google, Chat GPT, .. trong QTNS hiệu quả tại doanh nghiệp

Chuyên đề 2
Tuyển dụng nhân sự trong Doanh nghiệp

- Xu hướng tuyển dụng hiện đại và Tư duy Marketing trong tuyển dụng

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Doanh nghiệp và thương hiệu tuyển dụng cá nhân

-  Xây dựng Chính sách tuyển dụng, quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng và bộ biểu mẫu kèm theo.

-  Thiết lập kênh tuyển dụng, Tạo nguồn ứng viên và tiếp cận với ứng viên tiềm năng

"Xây dựng chân dung ứng viên. Hướng dẫn tạo content tuyển dụng và các phương pháp phỏng vấn, đánh giá ứng viên"

-  Hướng dẫn kỹ năng sàng lọc hồ sơ, đọc CV

-  Xây dựng hành trình trải nghiệm ứng viên và thiết lập mối quan hệ với ứng viên

-  Đo lường hiệu quả, báo cáo công tác tuyển dụng và lưu trữ database ứng viên.

Chuyên đề 3
Xây dựng và Vận hành hệ thống Đào tạo nội bộ

-  Vị trí của hoạt động Đào tạo trong Doanh nghiệp và vai trò của phòng Hành chính nhân sự trong tổ chức Đào tạo

- Giới thiệu Các mô hình đào tạo hiện đại

-  Giới thiệu các phương pháp đào tạo hiện đại

-  Chân dung nhà đào tạo nội bộ và Hướng dẫn kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

-  Hướng dẫn các bước xây dựng chương trình/quy trình/quy chế đào tạo

-  Hướng dẫn Vận hành hệ thống đào tạo nội bộ

Chuyên đề 4
Đánh giá nhân sự tại Doanh nghiệp - Phương pháp và cách thức

-  Đánh giá nhân sự & vai trò của đánh giá nhân sự

-  Các phương pháp đánh giá nhân sự (chấm điểm, định lượng, 360 độ, ...)

-  Hướng dẫn & thực hành đánh giá năng lực của nhân viên

-  Hướng dẫn & thực hành đánh giá KPI của vị trí

-  Một số lưu ý khi triển khai đánh giá

Chuyên đề 5
Xây dựng Quy chế lương và thang bảng lương

-  Giới thiệu hệ thống Tiền lương và hệ thống Tổng đãi ngộ của doanh nghiệp

-  Phương pháp, cách thức xây dựng Quy chế tiền lương

-  Ứng dụng phương pháp Đánh giá giá trị công việc vào thực hành Xây dựng thang bảng lương vị trí:

+ Xây dựng và lựa chọn tiêu chí đánh giá giá trị công việc phù hợp với doanh nghiệp;

+ Thực hành Đánh giá giá trị công việc (so sánh cặp, tổng hợp điểm, hình thành dải lương hệ số); 

+ Thực hành Xây dựng thang bảng lương."

Chuyên đề 6
Pháp luật lao động với công tác Quản trị nhân sự

-  Tổng quát các vấn đề về Pháp luật cần quan tâm trong công tác Quản trị nhân sự và Hệ thống văn bản Pháp luật lao động đang có hiệu lực

-  Xây dựng Nội quy lao động, Quy chế (quy trình xử lý) kỷ luật lao động

-  Hướng dẫn phương pháp, cách thức xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và các điểm cần lưu ý khi xử lý kỉ luật.

-  Hướng dẫn thủ tục kí kết/chấm dứt Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động, hợp đồng học việc, hợp đồng giao khoán/cộng tác viên và các lưu ý khi chấm dứt.

-  Chuẩn bị (hồ sơ, tài liệu) công tác thanh tra/kiểm tra Doanh nghiệp về lao động, thuế, BHXH, tiền lương, thanh tra liên ngành ( Vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ) và những lưu ý về kỹ năng phục vụ công tác thanh tra.

-  Thành lập Công đoàn, triển khai hoạt động công đoàn và cập nhật các văn bản Pháp luật quy định.

Chuyên đề 7
Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) và Truyền thông nội bộ

-  Xác định Vai trò và tầm quan trọng của VHDN và các yếu tố cấu thành.

-  Vai trò và mối liên hệ giữa Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp với việc xây dựng VHDN.

-  Các bước (Quy trình) xây dựng VHDN và các yếu tố quan trọng trong quy trình xây dựng VHDN.

-  Phương pháp truyền thông VHDN và Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết.

-  Phương pháp đo lường, đánh giá hiệu quả và cải tiến VHDN.

thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

( 0 )

 • 04/2022- nay: Head of HR - Krystal - Kyber Group (Singapore)
 • 04/2015 - 04/2022: Trưởng phòng Nhân sự - Outcubator Vietnam (USA)
 • 06/2009 - 04/2015: Chuyên viên Kế hoạch Nhân sự & Chuyên viên Chế độ phúc lợi - Panasonic Việt Nam (Nhật Bản)
Ngô Thị Hồng Nhung

Ngô Thị Hồng Nhung

Giảng viên

( 0 )

Nguyễn Quỳnh Lâm

Nguyễn Quỳnh Lâm

Giảng viên

( 0 )

 • Phụ trách C&B tại 03 công ty: Công ty CP Hoàng hải hàng không Con Cá Heo, Cty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, Công ty TNHH giải pháp tư vấn Con Ong
 • Trưởng phòng nhân sự: Công ty TNHH Bibabo
 • Trưởng phòng Hành chính nhân sự: Công ty TNHH Hoàng Sơn
 • Phụ trách nhân sự: Công ty CP Kỹ thuật dịch vụ Thành Công - Gần 300 người - Tập đoàn Thành Công 

Đánh giá khóa học

0/5

Đánh giá trung bình

 • 5

  0%

  0 đánh giá

 • 4

  0%

  0 đánh giá

 • 3

  0%

  0 đánh giá

 • 2

  0%

  0 đánh giá

 • 1

  0%

  0 đánh giá

Chưa có bài đánh giá.

Đánh giá và bình luận

Hỏi đáp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Đăng ký ngay

Thông tin khóa học

 • icon

  Hình thức: Học trực tuyến

 • icon

  10 buổi học

ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
học phí: 4,000,000 đ

Ưu đãi đặc biệt:

2,750,000 đ

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHOÁ HỌC