uploads/demo/banner-about.jpg

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

17/05/2023

2709 người xem

0/5 trong 0 lượt đánh giá

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

2,999,000 đ

Thêm vào giỏ hàng Đăng ký ngay
icon

Thời lượng: 03 giờ 24 phút 04

icon

Hình thức: Học trực tuyến

icon

buổi học

icon

1 tài liệu

icon

Cập nhật 26/06/2024

uploads/anh-cua-hrc-academy/tgd00027.jpg

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

CHÚ Ý: BẠN ĐANG CÓ GẶP TÌNH TRẠNG

 • Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) mất thời gian, tốn kinh phí nhưng áp dụng thất bại.
 • Áp dụng không hiệu quả, hiệu suất công việc giảm, nhân viên lần lượt ra đi.
 • Khó khăn trong việc chuyển giao tinh thần KPI cho nhân viên
 • Lo lắng về sự thay đổi trong tổ chức khi triển khai KPI Mẫu thuẫn trong vận hành công cụ KPIs tồn tại ngay trong tư duy nội bộ của doanh nghiệp.
 • Người quản lý nghĩ KPI là công cụ kiểm soát người lao động Nhân viên nghĩ KPI là “gông” –“cùm” áp bức họ với những chỉ tiêu trên trời, thiếu thực tế không thể làm được cách duy nhất là đình công- nghỉ việc.
 • Áp KPI cho nhân viên chưa đem lại kết quả như kì vọng
 • Chưa biết lấy trọng tâm các chỉ tiêu nào để đo cho hiệu quả
 • Chưa biết cách để xây dựng đánh giá thường xuyên, kịp thời để tránh các chỉ số “trễ”
 • Chưa biết nên lấy các chỉ tiêu đưa ra đánh giá định lượng
 • Chưa biết cách đo các bộ phận BO cho hiệu quả Làm sao để xây dựng KPI cá nhân gắn với KPI công ty
 • Gắn BSC công ty với các bộ phận, vị trí như thế nào
 • Đang nhầm lẫn giữa tiêu chuẩn hoàn thành công việc với KPI Nhầm lẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá thành tích.

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC

“Khóa huấn luyện được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về xây dựng và triển khai hệ thống KPI trong doanh nghiệp và có được những công cụ thực tế để triển khai áp dụng”

 • Nhận thức được đầy đủ khi xây dựng KPI công ty và cá nhân sao cho hiệu quả, thực tế tại doanh nghiệp
 • Có kiến thức tổng quan và phương pháp xây dựng thẻ điểm cân bằng công ty
 • Có kiến thức tổng quan và phương pháp xây dựng KPI bộ phận/phòng ban
 • Có kiến thức tổng quan và phương pháp xây dựng KPI vị trí
 • Xây dựng được hệ thống KPI từ công ty gắn với các phòng ban, vị trí.
 • Xây dựng kế hoạch, hành động phù hợp để đạt được mục tiêu chiến lược công ty.
 • Có kiến thức tổng quan và phương pháp xây dựng được bản đồ chiến lược thực tế doanh nghiệp
uploads/anh-cua-hrc-academy/img-0903-edit.jpg
uploads/anh-cua-hrc-academy/img-5506.jpg

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP THAM GIA KHÓA HỌC

 • Giám đốc, trưởng phòng, phó phòng tại các doanh nghiệp
 • Các vị trí trong phòng nhân sự tại doanh nghiệp
 • Các đối tượng mong muốn tìm hiểu và trao dồi kiến thức

Nội dung bài học

 • Chương I. Tổng quan về chương trình huấn luyện KPI
  • Tổng quan về chương trình huấn luyện KPI
    Tổng quan về chương trình huấn luyện
    02:45
 • Chương II. Tổng quan về quản trị mục tiêu (BSC, KPI, OKR)
  • 2.1 Khái niệm về thẻ điểm cân bằng (BSC)
    Khái niệm về thẻ điểm cân bằng
    10:21
  • 2.2 Khái niệm về KPI
    Khái niệm về KPI
    09:47
  • 2.3 Khái niệm về OKR
    Khái niệm về OKR
    04:38
    Mối quan hệ giữa BSC - KPI - OKR
    01:59
  • 2.4 Mối quan hệ giữa BSC - KPI - OKR
    Ví dụ chu trình BSC - KPI - OKR
    04:40
  • 2.5 Ví dụ chu trình BSC - KPI - OKR
    Mối quan hệ nhân quả giữa BSC - KPI - OKR
    02:40
  • 2.6 Mối quan hệ nhân quả giữa BSC - KPI - OKR
    Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị doanh nghiệp
    08:48
 • Chương III. Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong doanh nghiệp
  • 3.1 Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị doanh nghiệp
    Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị nhân sự
    09:43
  • 3.2 Ứng dụng BSC - KPI - OKR trong quản trị nhân sự
    Phương pháp & quy trình triển khai BSC - KPI - OKR
    06:07
 • Chương IV. Phương pháp _ quy trình triển khai KPI
  • Phương pháp _ quy trình triển khai KPI
    Quy trình triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất KPI
    06:07
 • Chương V. Quy trình triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất KPI
  • Quy trình triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất KPI
    Quy trình triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất KPI
    09:57
 • Chương VI. Hướng dẫn triển khai hệ thống quản trị hiệu suất KPI
  • 6.1 Rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, mô hình kinh doanh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh lõi
   • 6.1.1 Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp
     Xác định sứ mệnh doanh nghiệp
     02:09
   • 6.1.2 Phân tích mô hình kinh doanh
     Phân tích mô hình kinh doanh
     09:01
   • 6.1.3 Rà soát cơ cấu tổ chức, CNNV, MTCV thông qua chuỗi giá trị
     Rà soát cơ cấu tổ chức, CNNV, MTCV thông qua chuỗi giá trị
     07:13
   • 6.1.4 Phân tích dòng chảy kinh doanh
     Phân tích dòng chảy kinh doanh
     11:02
   • 6.1.5 Ví dụ về phân tích dòng chảy kinh doanh
     Ví dụ về phân tích dòng chảy kinh doanh
     11:02
  • 6.2 Phân tích thực trạng, bối cảnh của doanh nghiệp
   • 6.2.1 Phân tích thực trạng, bối cảnh của doanh nghiệp (phân tích PEST)
     Phân tích thực trạng, bối cảnh của doanh nghiệp (Phân tích PEST)
     03:38
   • 6.2.2 Phân tích môi trường bên trong (phân tích SWOT)
     Phân tích môi trường bên trong SWOT
     14:34
  • 6.3 Xác định mục tiêu chiến lược & bộ chỉ số KPI đo lường hiệu quả doanh nghiệp
   • 6.3.1 Xây dựng bản đồ chiến lược
     Xây dựng bản đồ chiến lược
     05:30
   • 6.3.2 Xây dựng hệ thống mục tiêu, KPI cấp công ty (thẻ điểm cân bằng)
     Xây dựng hệ thống mục tiêu KPI cấp công ty
     11:58
   • 6.3.3 Ví dụ về thẻ điểm cân bằng
     Ví dụ về thẻ điểm cân bằng
     06:07
  • 6.4 Xây dựng hệ thống chỉ số KPI phòng ban-bộ phận, vị trí
   • 6.4.1 Hướng dẫn xây dựng KPI bộ phận/phòng ban
     Hướng dẫn xây dựng hệ thống KPI cấp phòng ban
     02:13
   • 6.4.2 Ví dụ về hướng dẫn xây dựng KPI phòng ban, bộ phận
     Ví dụ về hướng dẫn xây dựng KPI cấp phòng ban
     10:39
   • 6.4.3 Hướng dẫn xây dựng KPI vị trí
     Hướng dẫn xây dựng KPI vị trí
     05:05
   • 6.4.4 Ví dụ xác định các chỉ số KPI vị trí
     Ví dụ cách xác định chỉ số KPI vị trí
     05:02
   • 6.4.5 Hướng dẫn thiết lập bảng KPI vị trí
     Hướng dẫn thiết lập bảng KPI vị trí
     03:40
  • 6.5 Xây dựng quy chế giao _ đánh giá KPI
   • Xây dựng quy chế giao _ đánh giá KPI
     Xây dựng quy chế giao, đánh giá KPI
     02:15
  • 6.6Hướng dẫn thiết lập kế hoạch hành động _ báo cáo quản trị
   • Hướng dẫn thiết lập kế hoạch hành động _ báo cáo quản trị
     Hướng dẫn thiết lập kế hoạch hành động - báo cáo quản trị
     03:24
 • Chương VII. Một số lưu ý khi triển khai đo lường đánh giá KPI
  • Một số lưu ý khi triển khai đo lường đánh giá KPI
    Một số lưu ý khi triển khai đo lường đánh giá KPI
    07:56
 • Chương VIII. Tổng kết khóa học
  • Tổng kết
    Tổng kết
    03:52

thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Đánh giá khóa học

0/5

Đánh giá trung bình

 • 5

  0%

  0 đánh giá

 • 4

  0%

  0 đánh giá

 • 3

  0%

  0 đánh giá

 • 2

  0%

  0 đánh giá

 • 1

  0%

  0 đánh giá

Chưa có bài đánh giá.

Đánh giá và bình luận

Hỏi đáp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - NHẬN ƯU ĐÃI

Hãy Dành Thời Gian Này Để Nâng Tầm Năng Lực Quản Trị Nhân Sự Phát Huy Sự Nghiệp Mà Bạn Theo Đuổi

Họ và tên *

Số điện thoại *

E-mail *

Ghi chú (nếu có)