Tin tức khoá học

HRC ACADEMY TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH: ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP CHO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM (VINATABA)

HRC ACADEMY TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH: ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP CHO CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM (VINATABA)

01/03/2023

93 người xem

5/5 trong 1 lượt đánh giá

Kế hoạch về chuỗi đào tạo theo chủ đề “Quản trị nhân sự tại Doanh nghiệp” giữa Vinataba và Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Quản trị HRC (HRC Academy) đã chính thức khởi động sau hai năm tạm dừng vì dịch Covid.

Kế hoạch đào tạo được triển khai đồng thời tại Chi nhánh tại Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn, chia thành hai giai đoạn: Cuối năm 2022 và Quý 1 năm 2023 gồm 08 chủ đề chính bao quát toàn bộ các nhiệm vụ, công việc Quản trị nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp:

 1. Hoạch định và xây dựng chiến lược nhân sự, kế hoạch nhân sự;
 2. Thiết kế tổ chức và xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, thiết kế mô tả công việc;
 3. Xây dựng định biên nhân sự;
 4. Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị trong công tác quản trị nhân sự;
 5. Xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất, đánh giá hiệu quả công việc;
 6. Hoạch định chính sách & xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi, đãi ngộ;
 7. Xây dựng hệ thống khung năng lực và tổ chức đánh giá năng lực;
 8. Phát triển bộ phận Nhân sự và ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị Nhân lực.

Toàn bộ Cán bộ nhân viên tham gia chương trình được trang bị những kiến thức tổng quan và chuyên môn sâu như:

 • Tư duy chiến lược, tư duy hoạch định hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự và kĩ năng lập kế hoạch công việc
 • Tư duy chiến lược, tư duy hoạch định hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự và kĩ năng thiết kế tổ chức bộ máy, kĩ năng giao việc, kĩ năng soạn thảo mô tả công việc
 • Tư duy hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự và kĩ năng thiết lập hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả, kĩ năng excel văn phòng
 • Tư duy chiến lược, tư duy hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự và kĩ năng quản trị mục tiêu, kĩ năng giao việc và đánh giá, kĩ năng lập kế hoạch thực thi hiệu quả;
 • Tư duy hoạch định hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự, Tiền lương và kĩ năng thiết kế thang bảng lương, chính sách cho Doanh nghiệp;
 • Tư duy chiến lược, tư duy hệ thống, kiến thức về Quản trị nhân sự, khung năng lực và kĩ năng xây dựng & đánh giá năng lực;
 • Tư duy về chuyển đổi số trong Quản trị nhân sự, ứng dụng một số công nghệ HR Tech phù hợp.

100% cán bộ nhân viên tham gia chương trình theo danh sách Ban tổ chức đã gửi. Mỗi chủ đề đào tạo đều nhận được sự quan tâm lắng nghe, đóng góp ý kiến, bài tập nhóm được hoàn thành xuất sắc.

Những chuyên đề đào tạo đã triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch tại hai chi nhánh. HRC Academy liên tục nhận được sự phản hồi tích cực và những câu hỏi hỗ trợ tháo gỡ những tình huống thực tế khi đơn vị bắt tay vào xây dựng các kế hoạch đào tạo nhỏ cùng chủ đề tại Doanh nghiệp.

Bình luận