uploads/demo/banner-about.jpg

Thiết Kế Bộ Máy Tổ Chức - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

Thiết Kế Bộ Máy Tổ Chức - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

17/05/2023

1188 người xem

0/5 trong 0 lượt đánh giá

Giới thiệu khóa học

Có yêu cầu xây dựng hoặc tái cấu trúc Cơ cấu-Bộ máy tổ chức đặc biệt linh hoạt, tinh gọn; cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, điều hành trôi chảy, mượt mà và theo đặc thù, văn hóa của Doanh nghiệp.

Có yêu cầu xây dựng hoặc tái cấu trúc Cơ cấu-Bộ máy tổ chức đặc biệt linh hoạt, tinh gọn; cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, điều hành trôi chảy, mượt mà và theo đặc thù, văn hóa của Doanh nghiệp.

Có nhiệm vụ/nhu cầu tư vấn, tham vấn và điều phối công tác Hoạch định bộ máy Tổ chức gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh cùng với Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp (Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự (HRM), Trưởng nhóm nhân sự, Chuyên viên phát Triển tổ chức (OD)

Có nhiệm vụ/nhu cầu tư vấn, tham vấn và điều phối công tác Hoạch định bộ máy Tổ chức gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh cùng với Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp (Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự (HRM), Trưởng nhóm nhân sự, Chuyên viên phát Triển tổ chức (OD)

Các nhà Quản lý, anh chị em làm Nhân sự muốn tham khảo cách thức triển khai, tính ưu việt và đúng đắn của phương pháp xây dựng Hệ thống Quản trị nhân sự từ “gốc rễ”

Các nhà Quản lý, anh chị em làm Nhân sự muốn tham khảo cách thức triển khai, tính ưu việt và đúng đắn của phương pháp xây dựng Hệ thống Quản trị nhân sự từ “gốc rễ”

Thiết Kế Bộ Máy Tổ Chức - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

Khóa học dành cho ai

01.

Quản lý Doanh nghiệp (CEO, Giám đốc Nhân sự) đang có yêu cầu xây dựng hoặc tái cấu trúc Cơ cấu-Bộ máy tổ chức đặc biệt linh hoạt, tinh gọn; cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, điều hành trôi chảy, mượt mà và theo đặc thù, văn hóa của Doanh nghiệp.

02.

Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự (HRM), Trưởng nhóm nhân sự, Chuyên viên phát Triển tổ chức (OD) có nhiệm vụ/nhu cầu tư vấn, tham vấn và điều phối công tác Hoạch định bộ máy Tổ chức gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh cùng với Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.

03.

Và tất cả các nhà Quản lý, anh chị em làm Nhân sự muốn tham khảo cách thức triển khai, tính ưu việt và đúng đắn của phương pháp xây dựng Hệ thống Quản trị nhân sự từ “gốc rễ” này.

Bạn nhận được gì từ khóa học

01.

Vai trò/vị trí của công tác Thiết kế bộ máy Tổ chức trong Doanh nghiệp.

02.

#05 Nguyên tắc thiết lập Cơ cấu, bộ máy Tổ chức.

03.

Công tác chuẩn bị, Quy trình, kỹ thuật Thiết kế bộ máy Tổ chức.

04.

Cơ sở lý luận, phương pháp luận của công tác Thiết kế bộ máy Tổ chức.

05.

Triển khai xây dựng Cơ cấu, bộ máy Tổ chức vững chắc dựa trên đặc thù, từ Tầm nhìn, sứ mệnh, mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị…của Doanh nghiệp.

06.

Hướng dẫn và thực hành Quy trình Xây dựng cơ cấu Tổ chức từ mô hình thông dụng tới mô hình đặc thù phù hợp, nhất quán và theo nguyên tắc: "Bộ Máy Tổ Chức Và Nhân Sự Khởi Nguồn Và Kết Thúc Cùng Kinh Doanh".

07.

Hướng dẫn và thực hành xây dựng hệ thống công cụ quản trị Tổ chức (Quy trình vận hành, hệ thống khung năng lực nhân sự, hệ thống đo lường và quản lý hiệu quả, hiệu suất công việc, hệ thống báo cáo tham chiếu..).

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1
Tổng quan về thiết kế tổ chức và vai trò của Thiết kế tổ chức với Doanh nghiệp

- Hiểu đúng về Thiết kế Tổ chức và vai trò của Thiết kế tổ chức.

- 5 Nguyên tắc thiết lập Cơ cấu tổ chức.

- Những yếu tố ảnh hưởng tới việc Thiết kế tổ chức và Phân biệt với Phát triển Tổ chức.

Chuyên đề 2
Quy trình Thiết kế Tổ chức.

- Thiết kế bối cảnh và chẩn đoán môi trường bên trong, bên ngoài của Doanh nghiệp.

- Xác định các nhiệm vụ chiến lược và định hướng của Lãnh đạo.

- Thiết kế Tổ chức chiến lược: Đánh giá hiện trạng và các mô hình Tổ chức.

- Thiết kế tổ chức và các hoạt động, các chức năng của Tổ chức.

- Thực hiện, áp dụng và truyền thông thay đổi.

Chuyên đề 3
Hướng dẫn thiết kế Tổ chức dựa trên Quy trình sản xuất Kinh doanh lõi của Doanh nghiệp.

Phân tích bối cảnh Doanh nghiệp và xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh của Doanh nghiệp.

- Phân tích mô hình Kinh doanh và thực hành phân tích mô hình Kinh doanh.

- Xác định Chuỗi giá trị và thực hành phân tích Chuỗi giá trị.

- Phân tích dòng chảy Kinh doanh và thực hành phân tích Dòng chảy kinh doanh.

- Xác định Quy trình sản xuất kinh doanh lõi của Doanh nghiệp

Chuyên đề 4
Thiết kế Tổ chức bộ máy phù hợp với hoạt động Kinh doanh.

- Cơ cấu Tổ chức và các mô hình Cơ cấu tổ chức thông dụng.

- Thiết lập hệ thống phòng ban và Danh mục các chức danh, vị trí.

- Xây dựng Sơ đồ tổ chức bộ máy.

- Thiết lập Ma trận phân nhiệm công việc.

- Hướng dẫn xây dựng Chức năng nhiệm vụ và thiết kế Mô tả công việc

Chuyên đề 5
Thiết lập Hệ thống Danh mục quy trình vận hành, Hệ thống Khung năng lực cốt lõi, Hệ thống chỉ số đo lường Quản trị hiệu suất, Hệ thống Báo cáo quản trị của Doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh.

- Hướng dẫn thiết lập Hệ thống danh mục Quy trình vận hành.

- Hướng dẫn thiết lập Hệ thống khung năng lực cốt lõi.

- Hướng dẫn thiết lập Hệ thống đo lường quản trị hiệu suất.

- Hướng dẫn thiết lập Hệ thống Báo cáo quản trị.

Chuyên đề 6
Tổng kết hóa Đào tạo

- Review/thẩm định Cơ cấu tổ chức demo - sản phẩm đầu ra của Học viên

- Q&A

thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên

( 1 )

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 20 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn- Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự-

Đánh giá khóa học

0/5

Đánh giá trung bình

 • 5

  0%

  0 đánh giá

 • 4

  0%

  0 đánh giá

 • 3

  0%

  0 đánh giá

 • 2

  0%

  0 đánh giá

 • 1

  0%

  0 đánh giá

Chưa có bài đánh giá.

Đánh giá và bình luận

Hỏi đáp

Thiết Kế Bộ Máy Tổ Chức - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

Thiết Kế Bộ Máy Tổ Chức - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

Đăng ký ngay

Thông tin khóa học

 • icon

  Hình thức: Học trực tuyến + Học trực tiếp tại Số 14, ngách 5/8, ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

 • icon

  4 buổi học

học phí: 4,000,000 đ

Ưu đãi đặc biệt:

2,800,000 đ

Zalo tư vấn Gọi: 0917 517 698 (Tư vấn viên)

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website của HRC Academy! Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?