Nguyễn Thị Thuý Diệu

Giảng viên tại HRC Academy

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Diệu

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Số điện thoại:

Email:

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

Bonchon Việt Nam - 300 - Chuyên viên C&B;
Ames English - Chuyên viên C&B.

Zalo tư vấn Gọi: 0917 517 698 (Tư vấn viên)