Nguyễn Thanh Thủy

Giảng viên tại HRC Academy

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm

Số điện thoại:

Email:

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

Trưởng phòng nhân sự - Accesstrade