er -->

Xây Dựng Thang Bảng Lương - Quy Chế Lương

KHÓA HUẤN LUYỆN “XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG, QUY CHẾ LƯƠNG” “Làm chủ phương pháp, công cụ triển khai xây dựng thang bảng Lương, quy chế Lương tại Doanh Nghiệp”
Nguyễn Hoài Giang
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

Chuyên đề 1: Hoạch định hệ thống đãi ngộ & ngân sách nhân sự

 • Hệ thống đãi ngộ là gì;
 • Cấu trúc hệ thống đãi ngộ trong doanh nghiệp;
 • Nguyên tắc thiết lập hệ thống đãi ngộ;
 • Hoạch định ngân sách hệ thống đãi ngộ, cơ chế lương, thưởng, phúc lợi;

Chuyên đề 2: Hướng dẫn xây dựng quy chế lương

 • Quy chế lương là gì;
 • Tại sao phải xây dựng quy chế lương;
 • Các nội dung/cấu phần quan trọng trong quy chế lương;
 • Cách xây dựng, triển khai cơ chế chính sách lương trong doanh nghiệp.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn đánh giá giá trị công việc để thiết lập thang bảng lương

 • Chuẩn hóa cấu trúc bộ máy, CNNV, hệ thống chức danh, MTCV;
 • Xác định tiêu chuẩn đánh giá giá trị công việc tại Công ty & trọng số các nhóm tiêu chí;
 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá giá trị công việc cho từng vị trí;
 • Tổ chức đánh giá giá trị công việc cho các vị trí.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn thiết lập thang bảng lương

 • Thang bảng lương là gì, vai trò của thang bảng lương;
 • Nguyên tắc khi thiết lập thang bảng lương;
 • Thiết lập thang bảng lương dựa trên kết quả đánh giá giá trị công việc.

Giới thiệu khóa học

CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG

 • Chưa biết hệ thống cách thức tổ chức, triển khai xây dựng thang bảng lương, quy chế lương sao cho phù hợp, hiệu quả;

 • Chưa biết cách hoạch định ngân sách hệ thống đãi ngộ, lương, thưởng, phúc lợi;

 • Chưa biết cách xây dựng, triển khai hệ thống cơ cấu lương trong doanh sao cho hiệu quả;

 • Chưa nắm được cách xác định tiêu chuẩn, tổng hợp đánh giá;

 • Chưa biết cách thiết lập thang bảng lương dựa trên tổng hợp điểm đánh giá.

KẾT THÚC KHÓA HỌC NÀY, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ

 • Hệ thống và hoạch định chính sách đãi ngộ, cơ chế lương, thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp;

 • Nắm được phương pháp, cách thức xây dựng, triển khai cơ chế lương trong doanh nghiệp;

 • Biết cách lựa chọn các tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá sao cho hiệu quả, phù hợp;

 • Biết cách thiết lập thang bảng lương theo phương pháp đánh giá giá trị công việc.;

 • Nắm được phương pháp phân bổ các khoản thu nhập hợp lý;

 • Áp dụng các biểu mẫu, văn bản phù hợp để xây dựng và triển khai hệ thống thang bảng lương, chính sách phúc lợi tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thế nào là một hệ thống chính sách tiền lương & đãi ngộ tốt 02:10
 • Bài 2: Khái niệm về hệ thống đãi ngộ 02:47
 • Bài 3: Ý nghĩa của hệ thống đãi ngộ 03:49
 • Bài 4: Cấu trúc của hệ thống đãi ngộ 07:10
 • Bài 6: Nguyên tắc xây dựng hệ thống đãi ngộ 04:09
 • Bài 1: Cách hoạch định và xây dựng hệ thống đãi ngộ 04:31
 • Bài 2: Thực hành hoạch định hệ thống quỹ lương 07:47
 • Bài 3: Thực hành hoạch định quỹ phúc lợi 04:00
 • Bài 4: Các mức độ của bản hoạch định đãi ngộ nhân sự 04:10
 • Bài 5: Các cấp độ phân tích dữ liệu nhân sự 03:57
 • Bài 6: Tổng kết hoạch định hệ thống đãi ngộ & một số vấn đề cần lưu ý 10:48
 • Bài 1: Xác định mục tiêu chiến lược đãi ngộ 02:36
 • Bài 2: Khảo sát sự hài lòng của nhân viên 02:21
 • Bài 3: Đánh giá chế độ đãi ngộ hiện tại 02:21
 • Bài 4: Đánh giá quá trình truyền thông cho nhân viên về chế độ chính sách 03:25
 • Bài 5: Đánh giá giá trị công việc của vị trí 01:02
 • Bài 6: Đánh giá lại hệ thống quản trị hiệu suất 02:38
 • Bài 7: Đề xuất/ điều chỉnh tái cấu trúc 02:23
 • Bài 8: Áp dụng thực tiễn & giám sát cải thiện 04:05
 • Bài 1: Quy chế lương & vai trò của quy chế lương 05:05
 • Bài 2: Các yếu tố cần quan tâm khi xây dựng quy chế lương 02:50
 • Bài 3: Ví dụ về mẫu quy chế lương 02:21
 • Bài 4: Trình tự các bước xây dựng quy chế lương & một số lưu ý khi xây dựng quy chế lương 02:21
 • Bài 1: Khái niệm về đánh giá công việc 08:05
 • Bài 2: Một số nguyên tắc khi đánh giá công việc 05:10
 • Bài 3: Các yếu tố cấu thành giá trị công việc 06:30
 • Bài 4: Các công cụ để đánh giá giá trị công việc 07:50
 • Bài 1: Chuẩn hóa cấu trúc bộ máy 16:38
 • Bài 2: Rà soát cấu trúc bộ máy thông qua chuỗi giá trị, dòng chảy kinh doanh 02:31
 • Bài 3: Hướng dẫn xác định tiêu chí đánh giá giá trị công việc 02:34
 • Bài 4: Hướng dẫn xác định trọng số các tiêu chí 08:10
 • Bài 5: Hướng dẫn xác định điểm đánh giá các tiêu chí 06:00
 • Bài 6: Hướng dẫn xây dựng phiếu đánh giá giá trị công việc 03:03
 • Bài 7: Tổng hợp điểm đánh giá thực tế 03:03
 • Bài 8: Thiết kế thang bảng lương dựa vào giá trị công việc 01:55
 • Bài 1: Thang bảng lương & nguyên tắc khi thiết kế thang bảng lương 09:45
 • Bài 2: Quy trình xây dựng hệ thống thang bảng lương 03:33
 • Bài 3: Thực hành xây dựng hệ thống thang bảng lương 08:03
 • Bài 4: Tổng kết 03:24
 • 1. Cấu trúc hệ thống đãi ngộ
 • 2. Hoạch định quỹ lương
 • 3. Hoạch định quỹ phúc lợi
 • 4. Form xây dựng thang bảng lương
 • 5. Báo cáo phân tích tiền lương
 • 6. Quy chế lương

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hoài Giang
57 học viên 26 khóa học
- Ms. Hoàng Trâm

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 19 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Xây dựng và Vận hành hệ thống Đào tạo nội bộ
Nguyễn Hoài Giang
(0) 5 học viên
1.899.000đ
4.000.000đ
(-53%)
"Bí quyết thu hút và giữ chân nhân sự hiệu quả" trực tuyến E - learning
Nguyễn Hoài Giang
(0) 3 học viên
699.000đ
5.000.000đ
(-87%)
"Truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp" trực tuyến E - learning
Nguyễn Hoài Giang
(0) 2 học viên
199.000đ
999.000đ
(-81%)
"Quản trị Hệ thống đào tạo" trực tuyến E - learning
Nguyễn Hoài Giang
(0) 1 học viên
199.000đ
999.000đ
(-81%)
"Hoạch định, Xây dựng chiến lược nhân sự và hệ thống kế hoạch nhân sự" trực tuyến E - learning
Nguyễn Hoài Giang
(0) 5 học viên
1.299.000đ
4.000.000đ
(-68%)
999.000đ 1.800.000đ -45%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 3 giờ 5 phút
Giáo trình: 45 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC