Nguyễn Hoài Giang

Nguyễn Hoài Giang

Ms. Hoàng Trâm
 • 27

  khóa học
 • 43

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chị Hoài Giang (FB: Hoàng Trâm)_ Chuyên gia/Giảng viên HRC Academy với 19 năm kinh nghiệm chuyên xây dựng & vận hành hệ thống Quản trị nhân sự tại các hệ thống chuỗi và các Tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp đã từng đào tạo huấn luyện hoặc tư vấn cố vấn: Vietnam Airlines, Goldsun, Ames English, Traphaco Hưng Yên, BKAP, Viettin Gold, Dingtea, Kombo, An Phát, BKAP, Ginnovations, BellSystem24 - Hoa Sao, Nippon Koiei … Cố vấn chuyên môn HRC ACADEMY cùng các cộng sự.

Khóa học của giảng viên Nguyễn Hoài Giang


Xây dựng và Vận hành hệ thống Đào tạo nội bộ

 • 50 bài giảng
 • 6 giờ 57 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Chương I: Hoạch định chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự. Dẫn nhập; Hoạch định đào tạo phát triển nên bắt đầu từ đâu; Các mô hình và mục tiêu về đào tạo phát triển; Một số nội dung trọng điểm và các…

1.899.000đ

4.000.000đ

off 53%

Chi tiết

"Bí quyết thu hút và giữ chân nhân sự hiệu quả" trực tuyến E - learning

 • 48 bài giảng
 • 6 giờ 16 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Chuyên đề I: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng Dẫn nhập; Khó khăn trong công tác tuyển dụng; Vai trò, tầm quan trọng của tuyển dụng; Phễu tuyển dụng; Hành trình trải nghiệm ứng viên; Lộ trình điểm chạm ứng viên; Một số tips xây dựng…

699.000đ

5.000.000đ

off 87%

Chi tiết

"Truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp" trực tuyến E - learning

 • 13 bài giảng
 • 1 giờ 39 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Dẫn nhập; Tại sao cần Truyền thông nội bộ; Tổng quan về Truyền thông nội bộ; Nội dung, nhiệm vụ, quy trình về Truyền thông nội bộ; Các kênh & sản phẩm của Truyền thông nội bộ; Các tips xây dựng truyền thông nội bộ;…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Quản trị Hệ thống đào tạo" trực tuyến E - learning

 • 21 bài giảng
 • 1 giờ 20 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Dẫn nhập; Một số tồn tại, khó khăn trong công tác đào tạo; Tổng quan về đào tạo phát triển; Vai trò, tầm quan trọng của đào tạo; Xác định nhu cầu đào tạo; Xác định mục tiêu; Đánh giá kết quả đào tạo; Các…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Hoạch định, Xây dựng chiến lược nhân sự và hệ thống kế hoạch nhân sự" trực tuyến E - learning

 • 26 bài giảng
 • 2 giờ 59 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Phân tích SWOT; Các tiêu chí phân tích SWOT; Bản đồ chiến lược; Thẻ điểm cân bằng - BSC; Tiểu kết; Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự; Xây dựng bản đồ chiến lược; Xây dựng thẻ điểm cân bằng; Nguyên tắc và ví…

1.299.000đ

4.000.000đ

off 68%

Chi tiết

"Khung năng lực" trực tuyến E - learning

 • 12 bài giảng
 • 1 giờ 23 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Giới thiệu nội dung chia sẻ; Mục đích, ý nghĩa của hệ thống khung năng lực và đánh giá năng lực; Các cấp độ khung năng lực; Tại sao cần xây dựng khung năng lực; Ứng dụng của khung năng lực; Cấu trúc của khung…

199.000đ

2.000.000đ

off 91%

Chi tiết

"KPI - Hiểu đúng làm chuẩn" trực tuyến E - learning

 • 17 bài giảng
 • 1 giờ 31 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Tổng quan về đánh giá KPI; Định nghĩa KPI; Ứng dụng KPI trong quản trị hiệu suất; Phân biệt KPI và OKR; Quy trình triển khai xây dựng KPI; Cách thiết lập tiêu chí xây dựng KPI; Cách xác lập chỉ số KPI hiệu quả;…

199.000đ

2.000.000đ

off 91%

Chi tiết

"Làm chủ 3P trong cơ cấu Lương và Đãi ngộ" trực tuyến E - learning

 • 13 bài giảng
 • 1 giờ 50 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Những khó khăn trong công tác trả lương; Lương 3P khó hay dễ; Tổng quan về hệ thống lương 3P; Mục tiêu trả lương 3P; Mô hình lương 3P; Các bước triển khai lương 3P; Quy trình tổng thể triển khai lương 3P; Một số…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Đánh giá nhân sự" trực tuyến E - learning

 • 24 bài giảng
 • 1 giờ 51 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Một số khó khăn trong đánh giá nhân sự; Giới thiệu nội dung chia sẻ; Mục tiêu của đánh giá nhân sự; Ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá nhân sự; Các phương pháp đánh giá; Các hình thức đánh giá; Các tiêu…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Xây dựng hệ thống báo cáo Quản trị nhân sự" trực tuyến E - learning

 • 16 bài giảng
 • 1 giờ 31 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Mục tiêu của QTNS trong doanh nghiệp; Vai trò của báo cáo trong QTNS; Một số lưu ý khi xây dựng báo cáo QTNS; Một số báo cáo quan trọng trong QTNS: Báo cáo tuyển dụng, Báo cáo đào tạo, Báo cáo biến động nhân…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Quản trị đãi ngộ trong doanh nghiệp" trực tuyến E - learning

 • 9 bài giảng
 • 1 giờ 30 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Dẫn nhập; Giới thiệu về nội dung chia sẻ; Tổng quan hệ thống đãi ngộ; Tại sao cần xây dựng hệ thống đãi ngộ; Cấu trúc hệ thống đãi ngộ; Quy trình xây dựng hệ thống đãi ngộ; Một số lưu ý khi triển khai…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

"Quản trị mục tiêu trong doanh nghiệp" trực tuyến E - learning

 • 10 bài giảng
 • 1 giờ 17 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Tổng quan về mục tiêu và đo lường hiệu quả công việc; Khái niệm về đánh giá nhân sự; Những khó khăn trong quản trị mục tiêu; Một số công cụ đo lường quản trị mục tiêu; Phương pháp, quy trình triển khai thực tế;…

199.000đ

2.000.000đ

off 91%

Chi tiết

"Bí quyết thúc đẩy hiệu suất công việc" trực tuyến E - learning

 • 49 bài giảng
 • 6 giờ 23 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Chương I: Làm chủ 3P trong cơ cấu Lương và đãi ngộ Giới thiệu về nội dung chia sẻ; Những khó khăn trong công tác trả lương; Lương 3P khó hay dễ; Tổng quan về hệ thống lương 3P; Mục tiêu trả lương 3P; Mô…

699.000đ

5.000.000đ

off 87%

Chi tiết

"Bí quyết sử dụng nhân sự hiệu quả" trực tuyến E - learning

 • 52 bài giảng
 • 6 giờ 11 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Chương I: Quản trị mục tiêu Dẫn nhập; Tổng quan về mục tiêu và đo lường hiệu quả công việc; Khái niệm về đánh giá nhân sự; Những khó khăn trong quản trị mục tiêu; Một số công cụ đo lường quản trị mục tiêu;…

699.000đ

3.500.000đ

off 81%

Chi tiết

"Xây dựng thương hiệu tuyển dụng" trực tuyến E - learning

 • 22 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ? Khó khăn trong công tác tuyển dụng; Vai trò, tầm quan trọng của tuyển dụng; Phễu tuyển dụng; Hành trình trải nghiệm ứng viên; Lộ trình điểm chạm ứng viên; Một số tips xây dựng hành trình trải nghiệm ứng viên; Mô hình 5A trong…

199.000đ

999.000đ

off 81%

Chi tiết

Khóa Huấn Luyện - Trưởng Phòng Nhân Sự

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG GẶP TÌNH TRẠNG  Bạn đang muốn trở thành trưởng phòng nhân sự? Nhưng chưa biết con đường phát triển như thế nào?  Bạn đang là trưởng phòng nhân sự nhưng vẫn đang loay hoay với các công việc thường ngày?  Bạn đang muốn hệ thống…

7.990.000đ

15.000.000đ

off 47%

Chi tiết

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG Đã làm nhân sự lâu rồi nhưng đang làm theo “cảm tính”. Chưa biết xây dựng quản trị nhân sự bắt đầu từ đâu Chưa biết cách xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo công việc các phòng ban, mô tả công…

3.400.000đ

4.000.000đ

off 15%

Chi tiết

Khóa Huấn Luyện - Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG Mới bước vào nghề nhân sự và chưa có nền tảng kiến thức Không thành thạo soạn thảo văn bản, giấy tờ, công văn, quyết định, thông báo… Chưa biết quy trình, phương pháp thực hiện quản lí hồ sơ, văn thư lưu…

2.500.000đ

3.000.000đ

off 17%

Chi tiết

Khóa Đào Tạo - C&B Nghiệp Vụ Tiền Lương Và Bảo Hiểm Xã Hội

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG GẶP TÌNH TRẠNG Chưa nắm được quy chế lương, hệ thống thang bảng lương Chưa biết cách kí kết các hợp đồng sao cho hợp lí, hạn chế các rủi ro pháp lí, xử lí quan hệ lao động Chưa nắm được công tác bảo…

2.500.000đ

3.000.000đ

off 17%

Chi tiết

Chương Trình Huấn Luyện - Hệ Thống Báo Cáo Quản Trị Nhân Sự Tự Động

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG GẶP TÌNH TRẠNG Chưa biết cách hệ thống các chỉ tiêu đo lường, phân tích báo cáo nhân sự Chưa biết cách xây dựng, tổ chức dữ liệu phục vụ báo cáo quản trị tự động Chưa biết cách sử dụng công cụ Excel để phân…

3.500.000đ

4.500.000đ

off 23%

Chi tiết

Hoạch Định Xây Dựng Cấu Trúc Bộ Máy - Tối Ưu Hiệu Suất Kinh Doanh

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
Việc kinh doanh của bạn hiệu quả nhưng doanh thu chưa cao Bạn đang muốn kiện toàn các vị trí chức năng, cơ cấu tổ chức Bạn cần xây dựng hệ thống mô tả công việc các chức danh

2.250.000đ

4.000.000đ

off 44%

Chi tiết

Hoạch Định, Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự & Kế Hoạch Phòng Nhân Sự

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
Bạn đang giữ chức vụ quản lý nhân sự trong doanh nghiệp Bạn được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cho phòng nhân sự mà chưa biết bắt đầu từ đâu Bạn là người quy tắc, logic, chắc chắn và cẩn thận

1.500.000đ

1.800.000đ

off 17%

Chi tiết

Khóa Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đào Tạo Nội Bộ

 • 0 bài giảng
 • 1 giờ 46 phút
CHÚ Ý: CÔNG TY BẠN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG Chưa có hệ thống quy định về hệ thống Đào tạo nội bộ Bạn được giao việc nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu để xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo Nội bộ Bạn đang được sếp giao…

3.000.000đ

4.000.000đ

off 25%

Chi tiết

Xây Dựng Thang Bảng Lương - Quy Chế Lương

 • 45 bài giảng
 • 3 giờ 11 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG Chưa biết hệ thống cách thức tổ chức, triển khai xây dựng thang bảng lương, quy chế lương sao cho phù hợp, hiệu quả; Chưa biết cách hoạch định ngân sách hệ thống đãi ngộ, lương, thưởng, phúc lợi; Chưa biết cách…

999.000đ

1.800.000đ

off 45%

Chi tiết

Hoạch định, Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC - KPI - OKR

 • 33 bài giảng
 • 3 giờ 17 phút
CHÚ Ý: BẠN ĐANG CÓ GẶP TÌNH TRẠNG Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) mất thời gian, tốn kinh phí nhưng áp dụng thất bại. Áp dụng không hiệu quả, hiệu suất công việc giảm, nhân viên lần lượt ra đi. Khó khăn trong việc chuyển giao tinh thần KPI cho…

2.999.000đ

19.400.000đ

off 85%

Chi tiết

Xây Dựng Hệ Thống Khung Năng Lực Và Đánh Giá Năng Lực

 • 54 bài giảng
 • 4 giờ 49 phút
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐẠNG GẶP TÌNH TRẠNG Chưa thành thạo phương pháp, cách thức tổ chức, triển khai khung năng lực Dự án chắc chắn thất bại nếu lãnh đạo (người đưa ra quyết định cuối cùng) nếu thiếu sự cam kết của lãnh đạo. Tư duy sai trong…

2.999.000đ

23.400.000đ

off 88%

Chi tiết

Hoạch Định, Xây Dựng Hệ Thống Lương 3Ps

 • 62 bài giảng
 • 5 giờ
CHÚ Ý: NẾU BẠN ĐANG GẶP TÌNH TRẠNG Chưa nắm được hệ thống về cách thức xây dựng, triển khai hệ thống lương 3P; Việc xây dưng, triển khai có thể làm đảo lộn hệ thống thu nhập cũ, gây ra xáo trộn; Làm sao để đánh giá năng lực…

4.990.000đ

40.400.000đ

off 88%

Chi tiết