uploads/demo/banner-about.jpg

Đào tạo In-Hourse

Dịch vụ Đào tạo In-Hourse

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo dựa trên những gì được yêu cầu từ phía khách hàng

Các nội dung trong đào tạo Inhouse sẽ bám sát theo thực tiễn doanh nghiệp; nhằm giải quyết vấn đề của doanh nghiệp và phù hợp với chất lượng nhân sự hiện tại doanh nghiệp

Đăng ký ngay
Đào tạo In-Hourse

Giải pháp đào tạo

Kỹ năng Quản trị nhân sự dành cho các cấp quản lý

Kỹ năng Quản trị nhân sự dành cho các cấp quản lý

Định biên nhân sự

Định biên nhân sự

Hoạch định, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, phân tích công việc & thiết kế mô tả công việc

Hoạch định, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, phân tích công việc & thiết kế mô tả công việc

Thu hút và giữ chân nhân sự

Thu hút và giữ chân nhân sự

Xây dựng & quản trị hệ thống đào tạo nội bộ, phát triển năng lực đội ngũ

Xây dựng & quản trị hệ thống đào tạo nội bộ, phát triển năng lực đội ngũ

Đào tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp & truyền thông nội bộ

Đào tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp & truyền thông nội bộ

Đào tạo xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất

Đào tạo xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất

Đào tạo xây dựng Khung năng lực và Đánh giá năng lực

Đào tạo xây dựng Khung năng lực và Đánh giá năng lực

Đào tạo xây dựng hệ thống tiền lương 3P

Đào tạo xây dựng hệ thống tiền lương 3P

Xây dựng hệ thống báo cáo Quản trị nhân sự tự động

Xây dựng hệ thống báo cáo Quản trị nhân sự tự động

Quy trình đào tạo

Bước 1
Bước 1
Tư vấn thiết lập và thống nhất mục tiêu đào tạo
Bước 2
Bước 2
Phân tích, khảo sát và thiết kế chương trình đào tạo
Bước 3
Bước 3
Biên soạn tài liệu, biểu mẫu, công cụ học tập và giảng dạy
Bước 4
Bước 4
Triển khai đào tạo
Bước 5
Bước 5
Đánh giá sau đào tạo

Cảm nhận của học viên

Đăng ký nhận tư vấn

Zalo tư vấn Gọi: 0917 517 698 (Tư vấn viên)

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website của HRC Academy! Em có thể giúp gì được cho quý khách hàng ạ?