er -->

Xây dựng và Vận hành hệ thống Đào tạo nội bộ

Nguyễn Hoài Giang

(0)
4.000.000đ
1.899.000đ

"Khung năng lực" trực tuyến E - learning

Nguyễn Hoài Giang

(0)
2.000.000đ
199.000đ

"KPI - Hiểu đúng làm chuẩn" trực tuyến E - learning

Nguyễn Hoài Giang

(0)
2.000.000đ
199.000đ

"Đánh giá nhân sự" trực tuyến E - learning

Nguyễn Hoài Giang

(0)
999.000đ
199.000đ

Khóa Huấn Luyện - Trưởng Phòng Nhân Sự

Nguyễn Hoài Giang

(0)
15.000.000đ
7.990.000đ

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Nguyễn Hoài Giang

(0)
4.000.000đ
3.400.000đ

Khóa Huấn Luyện - Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Nguyễn Hoài Giang

(0)
3.000.000đ
2.500.000đ

Khóa Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đào Tạo Nội Bộ

Nguyễn Hoài Giang

(0)
4.000.000đ
3.000.000đ

Xây Dựng Thang Bảng Lương - Quy Chế Lương

Nguyễn Hoài Giang

(0)
1.800.000đ
999.000đ

Xây Dựng Hệ Thống Khung Năng Lực Và Đánh Giá Năng Lực

Nguyễn Hoài Giang

(0)
23.400.000đ
2.999.000đ

Hoạch Định, Xây Dựng Hệ Thống Lương 3Ps

Nguyễn Hoài Giang

(0)
40.400.000đ
4.990.000đ