er -->

Khóa Huấn Luyện - Trưởng Phòng Nhân Sự

Nguyễn Hoài Giang

(0)
15.000.000đ
7.990.000đ

Khóa Đào Tạo - Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Nguyễn Hoài Giang

(0)
4.000.000đ
3.400.000đ

Khóa Huấn Luyện - Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Nguyễn Hoài Giang

(0)
3.000.000đ
2.500.000đ

Khóa Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đào Tạo Nội Bộ

Nguyễn Hoài Giang

(0)
4.000.000đ
3.000.000đ