er -->

Một số nhiệm vụ chính của nhân viên C&B

Một trong những công việc chính của nhân viên C&B là công việc xây dựng hệ thống chính sách, tính toán lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động, biến giá trị công việc thành giá trị vật chất thực tế.

C&B có 2 phân tầng: Xây dựng và thực thi, tương ứng với 2 bộ phận trong những đơn vị quy mô lớn là Bộ phận Chính sách chế độ và Bộ phận Thanh toán chính sách chế độ (tiền lương, chế độ, bảo hiểm).

Ở phần nhiều những công ty vừa và nhỏ hiện nay, phần Xây do Trưởng phòng đảm nhiệm, phần thực thi do nhân viên chế độ chính sách (chuyên viên C&B) thực hiện.

Ở những đơn vị khác, chỉ có 1 nhân viên vừa xây vừa thực hiện. Vì vậy các sếp không nên đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao quá đối với những nhân sự này, họ làm đúng và yêu công việc là rất tốt rồi.

Lộ trình thăng tiến của vị trí C&B thường theo chiều cao:

Nhân viên > chuyên viên > trưởng nhóm > trưởng bộ phận/trưởng phòng, tương ứng với những mức năng lực khác nhau (cơ bản là):

Làm đúng, có hướng dẫn > Làm sáng tạo, nhanh > Làm độc lập, giám sát, xây dựng > Liên kết chính sách đãi ngộ với chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn vốn nhân lực.

Mục tiêu đặt ra từng bước là:

 • Hiểu được: 5 Nguyên tắc của hệ thống lương, 2 mục đích và 8 nguyên tắc của thang bảng lương
 • Nắm được: 6 bước xây dựng Quy chế lương.
 • Làm quen với: Hệ thống văn bản pháp luật tiền lương, lao động, chính sách Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, Luật dân sự, luật khác có liên quan.
 • Làm được: Tất cả các sản phẩm đầu ra như dưới đây. Đến đây nên chia thành các mục tiêu nhỏ, tương ứng với cấp độ năng lực của từng vị trí bạn muốn hướng đến.

Sản phẩm đầu ra bao gồm:

 • Tiêu chuẩn vị trí chức danh;
 • Quy chế tiền lương;
 • Thang bảng lương;
 • Quỹ tiền lương kế hoạch;
 • Quỹ tiền lương thực hiện;
 • Quy trình thanh toán lương;
 • Bảng thanh toán lương;
 • Báo cáo công tác thực hiện chính sách tiền lương (Thực tế/kế hoạch, chênh lệch, nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục hoặc cải tiến).
Bài viết cùng danh mục