er -->

Một số lưu ý khi làm báo cáo nhân sự tự động

Một số loại báo cáo bao gồm như: sử dụng lao động, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chính sách phúc lợi,…

Chúng ta sẽ làm báo cáo khi nào? Có phải cuối tháng, cuối năm mới đi tổng hợp về xử lí? Hay làm thế nào để tổng hợp dữ liệu ở những nơi khác nhau?

Câu trả lời là chúng ta thay vì như thế có thể xây dựng hệ thống báo cáo quản trị tự động. Khi nào có dữ liệu sẽ update vào báo cáo để theo dõi, đo lường, kiểm soát,.. sẽ tốt hơn phải không nhỉ?

Đối với dữ liệu không quá lớn, phân tách cụ thể các chi tiết nhỏ, bạn có thể sử dụng trên excel để xử lí, tổng hợp, phân tích dữ liệu.

Quá trình báo cáo, phân tích dữ liệu cũng không nằm ngoài nguyên tắc dữ liệu báo cáo, phân tích: thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu; xử lí dữ liệu; báo cáo và phân tích dữ liệu.

Để ra được báo cáo, phân tích hiệu quả thì khâu tổng hợp, xử lí dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, chiếm gần 80% thời gian trong quá trình làm báo cáo. Tuy nhiên để có “dữ liệu sạch” để xử lí các bước tiếp theo, thì cần thực hiện theo một số nguyên tắc, quy định khi nhập liệu dữ liệu được đồng bộ, hạn chế sai xót, nhầm lẫn,..

Khi đã có được dữ liệu tổng hợp thì sẽ tiến hành các công cụ để xử lí, đối với Excel, thì câu hỏi đặt ra lúc này, liệu không sử dụng hàm thành thạo có tiến hành các báo cáo được không? Câu trả lời là vẫn có thể, mình có thể sử dụng các công cụ, tính năng hữu ích khác trong Excel mà không cần sử dụng qua hàm vẫn có được những báo cáo quản trị phù hợp.

Sau khi dùng công cụ để có bảng tổng hợp báo cáo, biểu đồ thể hiện thì mình sẽ có những đánh giá, phân tích, nhận định cho phù hợp. Ví dụ, về báo cáo tổng hợp về tuyển dụng, giúp chúng ta đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng, chi phí tuyển dụng…..

Bài viết cùng danh mục